Bombolles.cat


Preu 55 €/persona  

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, regulada per la Ley Orgánica 15/1999 de "Protección de Datos de Carácter Personal", us informem que les dades personal que ens proporcioni s'incorporaran a la base de dades de subscriptors COMO POMONA. Amb l'enviament del formulari consenteix l'enviament gratuït de comunicacions i informació, per part de Missatges Gestió de Comunicació SL, relativa al programa europeista, així com a fer efectiu el pagament del rebut de subscripció anual. Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació i oposició via e-mail a missatges@missatges.com.